Høyteknologisenteret
Byggherre: Høyteknologisenteret as og Nygårdshøyde Eiendom as Areal: 9294 m2 Ferdigstilt: 2009 Nye Bio-bygninger, Bygg A og B for utleie til Universitetet i Bergen. Bygningene rommer undervisningslokaler med laboratorier, lese- og forskningsgrupper, kontorer og fellesfunksjoner. Inngangen til kafèen og barnehagen i underetasjen går gjennom en lang smal korridor fra gaten, og ved hjelp av lyssettingen i enden og langs veggene, viser man vei inn til denne delen av bygget. Foajèen med inngang fra hjørnet har fått spesialdesignet minimalistisk skranke, og et organisk formet sittemøbel i rødt som spiller sammen med heissjaktens vertikale form i rommet.