Skjold barnehage
Byggherre: Bergen Kirkelige Fellesråd Areal: 682 m2 Ferdigstilt: 2007 Barnehagen åpnet i desember 2007 som en 4-avdelings barnehage. I 2009 ble den utvidet til 5 avdelinger. Den har i dag en avdeling med barn fra 0 – 2 år, en avdeling med barn fra 0 – 3 år, to avdelinger med 3 – 5 åringer og en førskoleavdeling med barn fra 5 – 6 år. Barnehagen ligger sentralt til i fine omgivelser like bak Skjold kirke i Fana. Den har et stort uteområde med varierte fysiske utfordringsmuligheter for barna.