Mathopen skole
Byggherre: Bergen kommune Areal: 2 000 m2 Ferdigstilt: 2005 Skolen er bygget ut til fullverdig 2-parallell barneskole med 14 klasser iht. L-97 med nybygg til mellomtrinnet. Nybygget er på en etasje med ”åpen” løsning og desentraliserte innganger med garderober/toaletter for mellomtrinnet. Det er også et gjennomgående fellesareal uten vegger/dører til basene/elevarbeidsplassene. Grupperom er plassert mellom basene. Bygget inneholder også et ”formidlingsrom” med amfi. Ombygget areal rommer musikk/drama inkl. kulturskolefasiliteter, utleie for nærmiljø, nytt innredet heimkunnskapsrom, naturfagsrom og ny SFO-base. Mindre bygningsmessige ombygginger/tilrettelegging er også utført i gamlebygget. Nytt uteareal er opparbeidet med ny ballbane og lekearealer er utviklet i samarbeid med kunstnerne Ida Helland Hansen og Åse Ljones.