• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Kort om oss

Og Arkitekter er 42 ansatte som sammen utgjør et kompetent og kreativt arbeidsfellesskap. Våre prosjekteringsoppgaver er mangfoldige og omfatter blant annet boliger, næringsbygg, hoteller, omsorgsbygg, skoler, barnehager og plan-, regulerings- og arealutredningsoppgaver.

Arkitektur

Arkitektur er rom, bygg og omgivelser skapt for mennesker av mennesker. Sammen med deg ønsker vi å bruke vår faglige tyngde og lange erfaring til å skape arkitektur tilpasset dine, brukernes og samfunnets behov.


Mer om arkitekturavdelingen

Interiørarkitektur

Interiørarkitektur handler om å starte en behovsanalyse med blanke ark og på en innovativ måte inspirere kunden til å se nye vinklinger og muligheter. Styrken vår ligger i å sette seg inn i og forstå sluttbrukers behov og ønsker. Vi har oversikt over de til enhver tid gjeldende regler og har oppdatert materialkunnskap og produktoversikt.


Mer om interiøravdelingen

Plan

Og Arkitekters avdeling for Plan er særlig rettet mot prosjektutvikling, mulighetsstudier og arealplanlegging. Gjennom analyse av situasjon avdekkes en tomts potensial og begrensninger, og en reguleringsplan utløser kvaliteter og verdier.


Mer om planavdelingen